به وبلاگ گردشگری خوش آمدید - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
دیدنی های مشهد

<p><br /></p> <h3><span><a title="پارک علمی پروفسور بازیما مشهد" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">پارک علمی پروفسور بازیما مشهد</a></span></h3> <p><span>یکی از بهترین دیدنی های مشهد پارک علمی  <a title="هتل مشهد بهار" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">هتل مشهد بهار 97</a>دکتر بازیما می باشد در این موزه منحصر به فرد دوست <a title="هتل مشهد تابستان 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">هتل مشهد تابستان 97</a>داران علم و دانش می توانند . در این پارک میتوانید مجسمه های بزرگ از انواع گونه های منقرض شده گیاهی و جانوری را مشاهده کنید و یا سبک زندگی انسان ها را در دوره پارینه سنگی مشاهده کنید. <a title="هتل مشهد اردیبهشت 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">هتل مشهد اردیبهشت 97</a>در بخشی از این پارک شما می توانید به مطالعه درباره ستاره شناسی و تمرین فضانوردی بکنید و در باره این معقوله علمی بسیار جالب اطلاعات بسیاری کسب کنید  در این پارک تفریحی کاف<a title="هتل مشهد فروردین 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">هتل مشهد فروردین 97</a>ه و رستوران برای استراحت مسافران <a title="تور مشهد" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">تور مشهد</a> و گردشگران <a title="هتل مشهد خرداد 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">هتل مشهد خرداد 97</a> موجود می باشد. این  پارک تفریحی در انتهای بلوار خیام شمالی در کنار مجتمع تجاری وصال واقع شده است.</span></p> <p><a title="پارک علمی پروفسور بازیما مشهد" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img src="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/images/headers/vesal-002.jpg" alt="" width="448" height="225" /></a></p> <hr /> <h3><span><a title="مجموعه کوهسنگی مشهد" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">مجموعه کوهسنگی مشهد</a></span></h3> <p><span>پارک کوهسنگی دومین پارک بزرگ<a title="هتل مشهد خرداد 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">هتل مشهد خرداد 97</a> (بعد از پارک ملت) مشهد است<a title="هتل مشهد بهار" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">هتل مشهد بهار 97</a>. این پارک در جنوب غربی مش<a title="هتل مشهد فروردین 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">هتل مشهد فروردین 97</a>هد و در انتهای خیابان کوهسنگی قرار گرفته است.  پارک کوهسنگی در حاشیه کوه‌هایی مرتفع ایجاد شده و از قدیمی‌ترین روستاهای مشهد است.  کوه سنگی از میان تفریحگاه‌های شهر مشهد از قدمت و شهرت بیشتری برخوردار است و یکی از زیباترین پارک‌های ساخته شده در ایران است. این پارک تلفیقی از آب، سنگ و سرسبزی و نور است<a title="هتل مشهد اردیبهشت 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">هتل مشهد اردیبهشت 97</a>.کوهسنگی از طریق<a title="هتل مشهد تابستان 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">هتل مشهد تابستان 97</a> خیابانی وسیع که همان خیابان کوه سنگی است به بدنه اصلی شهر مشهد متصل شده است.  پارک کوه سنگی به مجموعه‌ی تفریحی گردشگری تبدیل شده و گردشگران <a title="تور مشهد" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/">تور مشهد</a> می توانند از دیدن این جاذبه گردشگری لذت ببرند.</span></p> <p> </p> <p><a title="مجموعه کوهسنگی مشهد" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF"><img src="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/images/kuhsangi2.jpg" alt="مجموعه کوهسنگی مشهد" /></a></p> <hr /> <h3><span><a title="باغ وحش وکیل آباد مشهد" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">باغ وحش وکیل آباد مشهد</a></span></h3> <p><span>اگر قصد سفر به مشهد و زیارت<a title="هتل مشهد خرداد 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">هتل مشهد خرداد 97</a> حرم امارضا(ع)را دارید،در سفر خود<a title="هتل مشهد بهار" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">هتل مشهد بهار 97</a> و در <a title="تور مشهد" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/">تور مشهد</a> از تنها باغ وحش شهر مشهد که در منطقه وکیل آباد واقع شده است<a title="هتل مشهد تابستان 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">هتل مشهد تابستان 97</a> دیدن کنید.باغ وحش وکیل اباد مشهد اولین باغ وحش شهر مشهد در سال۱۳۳۹شمسی در محدوده منطقه خواجه‌ربیع فعلی تاسیس شد. باغ وحش وکیل آباد دارای حیوانات گوشتخوار و علف خوار، آبزی،خزنده و پرندگانمختلف<a title="هتل مشهد فروردین 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">هتل مشهد فروردین 97</a> می باشد. از جمله گونه های موجود در باغ وحش وکیل آباد می‌توان به شیر،<a title="هتل مشهد اردیبهشت 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">هتل مشهد اردیبهشت 97</a>ببر،خرس،خوک،گراز، گربه وحشی، انواع پرندگان، چهار نوع گوزن، شامپانزه و… اشاره کرد.ببر بنگال، ببر اندونزی، تیزشاخ سفید، قوچ و میش آئوراد، تمساح، لاما (شبیه شتر)، پلنگ آفریقا، سیاه‌گوش از جمله حیواناتی هستند که منحصراً در این مجموعه نگهداری می‌شوند. </span></p> <p> </p> <p><a title="باغ وحش وکیل آباد مشهد" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF"><img src="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/images/baghe-vahsh2.png" alt="باغ وحش وکیل اباد مشهد" /></a></p> <hr /> <h3><span><a title="آرامگاه نادرشاه افشار مشهد" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">آرامگاه نادرشاه افشار مشهد</a></span></h3> <p>این بنا در باغ موزه نادری در شهر مشهدِ که به یادبود نادر شاه توسط هوشنگ <a title="هتل مشهد بهار" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">هتل مشهد بهار 97</a>سیحون ساخته شده و در سال 1342 افتتاح گردیده است. این مجموعه یک قسمت مرکزی دارد که محل تدفین نادر شاه است و دارای دو تالار موزه اسلحه می باشد دو تالار این بنا در مجاورت یکدیگر بوده که یکی از این تالارها موزه اسلحه مربوط به <a title="هتل مشهد اردیبهشت 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">هتل مشهد اردیبهشت 97</a>دوره های مختلف تاریخ ایران و دیگری موزه اسلحه و آثار مربوط به دوران نادر شاه افشار می باشد..در قسمت<a title="هتل مشهد خرداد 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">هتل مشهد خرداد 97</a> مرکزی مجسمه مفرغی نادر سوار بر اسب، با طراحی ابوالحسن صدیقی، هنرمند معاصر ایرانی ساخته شده که ریخته گری آن در ایتالیا انجام و هم اکنون متصل به آرامگاه است.  این بنا در میان باغی به مساحت ۱۴۴۰۰ مترمربع ساخته شده و ساختمان این آرامگاه نیز به شکل خیمه و چادر عشایری<a title="هتل مشهد تابستان 97" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">هتل مشهد تابستان 97</a> احداث گردیده است.بازدید از این مکان را به گردشگران <a title="تور مشهد" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/">تور مشهد</a> توصیه میکنیم.</p> <p> </p> <p><a title="آرامگاه نادرشاه افشار مشهد" href="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF"><img src="http://xn--pgb6ch.xn--ugbj4cj.net/images/aramgahe-nader1.JPG" alt="آرامگاه نادر شاه افشار مشهد" /></a></p>


ارسال شده در تاریخ : 16 ارديبهشت 1397 - 16:03 توسط : tooremashhad
آخرین مطالب :
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397

مطالب تصادفی :
بهترین اماکن دیدنی استانبول 16 ارديبهشت 1397
هتل لیبرتی استانبول 16 ارديبهشت 1397
هتل پرینس استانبول 16 ارديبهشت 1397
هتل دابلتری بای هیلتون کوالالامپور مالزی 16 ارديبهشت 1397
هتل آزادی مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل ماریتیم پاین بیچ آنتالیا 16 ارديبهشت 1397
هتل فانوس کیش 16 ارديبهشت 1397
مرکز خرید گام مسکو روسیه 16 ارديبهشت 1397
هتل های استانبول 16 ارديبهشت 1397
هتل های تازه دبی 16 ارديبهشت 1397
معرفی هتل های کیش 16 ارديبهشت 1397
هتل های استانبول 16 ارديبهشت 1397
هتل گرند جواهر کانونشن استانبول 16 ارديبهشت 1397
هتل آپارتمان دیزرت رز دبی 16 ارديبهشت 1397
بهترین هتل دبی 16 ارديبهشت 1397