به وبلاگ گردشگری خوش آمدید - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
دیدنی های مشهد

<p><br /></p> <h3><span><a title="موزه قرآن مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">موزه قرآن مشهد</a></span></h3> <p><span>موزه  قرآن مشهد اولین موزه<a title="بلیط مشهد بهار 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">بلیط مشهد بهار 97</a> آستان قدس رضوی در شهر مشهد است که در سال 1324 در <a title="بلیط کیش تابستان 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">بلیط کیش تابستان 97</a>صحن امام خمینی احداث گردیده است.این مجموعه شامل گنجینه ای به شرح زیر است:  گنجینه قرآن و نفایس که ارزش و اعتبار این گنجینه به صحیفه‌ها و 5 قرآن‌ ارزشمند متعلق به امام علی (ع)، امام حسن (ع)، امام حسین (ع)، امام سجاد (ع) و امام رضا (ع) است میباشد.در این مجموعه<a title="بلیط کیش اردیبهشت 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">بلیط کیش اردیبهشت 97</a> آثار نفیس و ارزشمندی گرد هم آمده است.علاقمندان به این اماکن <a title="بلیط مشهد خرداد 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">بلیط مشهد خرداد 97</a>می توانند در سفر به <a title="تور مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/" rel="alternate">تور مشهد</a><a title="بلیط مشهد فروردین 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">بلیط مشهد فروردین 97</a> ار این موزه بازدید کنند.</span></p> <p><span> </span></p> <p><a title="موزه قرآن مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate"><img src="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/images/mg2.jpg" alt="موزه قرآن مشهد" /></a></p> <hr /> <h3><span><a title="بند گلستان مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">بند گلستان مشهد</a></span></h3> <p><span><strong>این بند یکی از بند های تاریخی استان خ<a title="بلیط مشهد خرداد 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">بلیط مشهد خرداد 97</a>راسان است که مربوط <a title="بلیط مشهد بهار 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">بلیط مشهد بهار 97</a>به دوره تیموریان و در </strong><strong>۸</strong><strong> کیلومتری غرب مشهد بر روی رودخانه گلستان احداث شده است. این بند از مناطق توریستی و دیدنی مشهد است.  در پایین دست</strong><strong> </strong><strong>منطقه توریستی طرقبه و</strong><strong> </strong><strong>آبهای جاری دره های بالادست را پشت خ<a title="بلیط مشهد فروردین 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">بلیط مشهد فروردین 97</a>ود جمع کرده و منظره ای زیبا و دیدنی به وجود آورده که بسیاری از گردشگران <a title="تور مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/" rel="alternate">تور مشهد</a> که علاقمند به طبیعت و تفریح قایق سواری هستند را به سوی خود میکشاند.این سد آجری بوده و تاریخ آن به زمان تیموری برمیگردد و اهمیت<a title="بلیط کیش اردیبهشت 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">بلیط کیش اردیبهشت 97</a> مهندسی آب را<a title="بلیط کیش تابستان 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">بلیط کیش تابستان 97</a> در زمانهای قبل  یادآور مینماید</strong><strong>. </strong><strong>روستای تاریخی گلستان هم که سد مذکور را  به نام همین روستا نام گذاری کرده اند</strong><strong>.</strong></span></p> <p><span> </span></p> <p><a title="بند گلستان مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate"><span><strong><img src="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/images/BANDE1.jpg" alt="بند گلستان مشهد" /></strong></span></a></p> <hr /> <h3><span><a title="پارک ارم مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">پارک ارم مشهد</a></span></h3> <p><span>این مکان در سال 1386 توسط شهرداری در منطقه ای محروم ساخته شد. <a title="بلیط مشهد بهار 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">بلیط مشهد بهار 97</a>ساخته شده است<a title="بلیط کیش تابستان 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">بلیط کیش تابستان 97</a>.از جمله ویژگیهای این پارک در ابتدای بهره برداری، دارا بودن امکانات و وسایل بازی برای کو<a title="بلیط کیش اردیبهشت 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">بلیط کیش اردیبهشت 97</a>دکان است که وسعت ۶ تا ۷ هزار مترمربع را در بر می گیرد و در آینده نیز زمین ورزشی برای بانوان احیاء خواهد شد. <a title="بلیط مشهد خرداد 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">بلیط مشهد خرداد 97</a>پارک بزرگ ارم دارای ۷۵۰۰ مترمربع دریاچه و آب ن<a title="بلیط مشهد فروردین 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">بلیط مشهد فروردین 97</a>ما است و درختها و فضای سبز آن با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار آبیاری می شود . فضای دل انگیز این مجموعه توجه همگان را به خود جلب می کند و بازدید از این مکان زیبا را به گردشگران <a title="تور مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/" rel="alternate">تور مشهد</a> توصیه می کنیم.</span></p> <p> </p> <p><a title="پارک ارم مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate"><img src="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/images/parke-eram2.jpg" alt="پارک ارم مشهد" /></a></p> <hr /> <p><span><a title="پارک ملت مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">پارک ملت مشهد</a></span></p> <p>مشهد<span>این پارک در سال ۱۳۴۳ شمسی ، در مکانی که آن زمان خارج شهر به<a title="بلیط مشهد بهار 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">بلیط مشهد بهار 97</a> حساب می آمد احداث گردید. بوستان ملت یا پارک ملت با مساحت ۷۲۰ هزار مت<a title="بلیط کیش تابستان 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">بلیط کیش تابستان 97</a>ر مربع در غرب شهر مشهد و حاشیه بلوار وکیل آباد واقع شده است. پارک ملت بزرگترین پارک مشهد و همچنین به عنوان یکی از زیباترین پارکهای ایران به شمار می رود پارک ملت<a title="بلیط کیش اردیبهشت 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">بلیط کیش اردیبهشت 97</a> شامل بیش از ۳۵ هزار اصله درخت به قدمت چند ده ساله می باشد. این بوستان از بزرگترین، قدیمی ترین و در عین حال دیدنی ترین بوستانهای شهر مشه این پارک دارای شهر بازی، تاسیسات ورزشی و فضای سبز بزرگ و همچنین کتابخانه نیز می باشد.د و همچنین کشور به شمار می‌رود  در داخل بوستان ملت همچنین شهربازی قرار گرفته‌است که قدیمی ترین شهربازی مشهد محسوب می‌شود. در ضلع<a title="بلیط مشهد خرداد 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">بلیط مشهد خرداد 97</a> غربی بوستان و همجوار با خیابان آزادشهر، زمین‌های ورزشی شامل زمین چمن<a title="بلیط مشهد فروردین 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">بلیط مشهد فروردین 97</a>، پیست اسکیت، استخر روباز و همچنین زمین چند منظوره ورزشی شامل زمین های والیبال، بسکتبال و نیز چمن مصنوعی مخصوص فوتبال قرار گرفته است. استخر ان بزرگترین استخر روباز مشهد است.بازدید از این پارک را به مسافران <a title="تور مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/" rel="alternate">تور مشهد</a> توصیه می کنیم.</span></p> <p> </p> <p><a title="پارک ملت مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate"><img src="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/images/mellat-1.jpg" alt="پارک ملت مشهد" /></a></p>


ارسال شده در تاریخ : 16 ارديبهشت 1397 - 15:23 توسط : tooremashhad
آخرین مطالب :
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397

مطالب تصادفی :
دیدنی های استانبول 16 ارديبهشت 1397
عاصی گردنه هند 16 ارديبهشت 1397
هتل عثمان هان استانبول ترکیه 16 ارديبهشت 1397
بهترین هتل دبی 16 ارديبهشت 1397
هتل آپارتمان آوا مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل آپارتمان آذین مشهد 16 ارديبهشت 1397
کامالا نهرو پارک هند 16 ارديبهشت 1397
هتل های دبی 16 ارديبهشت 1397
هتل مامایسون پاکروفکا مسکو روسیه 16 ارديبهشت 1397
هتل پارک پلازا نیو دهلی هاری ناگار هند 16 ارديبهشت 1397
معرفی هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل فرشتگان کیش 16 ارديبهشت 1397
هتل دلفین کلاب آنتالیا 16 ارديبهشت 1397
آبشار دودهساگار گوآ هند 16 ارديبهشت 1397
بهترین هتل های اصفهان 16 ارديبهشت 1397