به وبلاگ گردشگری خوش آمدید - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
دیدنی های مشهد

<p><br /></p> <h3><span><a title="مقبره پیر پالان دوز مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">مقبره پیر پالان دوز مشهد</a></span></h3> <p><span>مقبره  پیر پالان‌دوز در قسمت شمال شرقی<a title="بلیط مشهد بهار 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">بلیط مشهد بهار 97</a> مجموعه حرم حضرت رضا (ع) قرار دارد و شامل بنایی<a title="بلیط کیش اردیبهشت 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">بلیط کیش اردیبهشت 97</a> چهارگوش با گنبدی بر فراز آن،‌ و ایوانی آجری در مقابل است. در داخل بقعه، شاه‌نشینی است که در بالای آن، یزدی‌بندی‌هایی اجرا شده که در اصل دارای نقاشی بوده و به داخل بقعه ج<a title="بلیط مشهد خرداد 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">بلیط مشهد خرداد 97</a>لوه خاصی می‌بخشیده است.<a title="بلیط کیش تابستان 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">بلیط کیش تابستان 97</a> بدنه‌های بنا، از دوران صفویه، دارای تزئینات نقاشی بوده که بر اثر گذشت زمان و نفوذ رطوبت، جز بخش کمی از آن‌که مرمت و ثابت گردیده، بقیه از میان رفته است. در زیر کاس<a title="بلیط مشهد فروردین 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">بلیط مشهد فروردین 97</a>ه گنبد نیز ترنج زیبایی با نگاره‌های گیاهی نقش‌اندازی شده است.در سفر به <a title="تور مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/">تور مشهد</a> به این مکان نیز سری بزنید.</span></p> <p><span> </span></p> <p><a title="مقبره پیر پالان دوز مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF"><img src="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/images/pir1.jpg" alt="مقبره پیر پالان دوز مشهد" /></a></p> <hr /> <h3><span><a title="کوه های خلج مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">کوه های خلج مشهد</a></span></h3> <p><span>کوه های خلج در واقع این کوه در نزدیکی پارک هفت<a title="بلیط مشهد خرداد 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">بلیط مشهد خرداد 97</a> حوض مشهد قرار گرفته که <a title="بلیط مشهد بهار 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">بلیط مشهد بهار 97</a>یکی از مکانهای دیدنی <a title="بلیط کیش اردیبهشت 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">بلیط کیش اردیبهشت 97</a>، تور مشهد هم می باشد کوه های خلج از جاذبه های طبیعی بسیار زیبا که دارای چشمه های زیبای مشهد می باشد ، که در جاده خلج در جنوب شرقی شهر مشهد واقع شده است <span dir="LTR">.</span>این کوه که دارای چشمه<a title="بلیط کیش تابستان 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">بلیط کیش تابستان 97</a> های زیبای مشهد می باشد ، که در جاده خلج در جنوب شرقی شهر مشهد واقع شده است .در واقه این کوه در نزدیکی پارک هفت حوض مشهد قرار گرفته است و یکی از <a title="بلیط مشهد فروردین 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">بلیط مشهد فروردین 97</a>جاذبه های گردشگری <a title="تور مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/">تور مشهد</a> به شمار می رود.</span></p> <p> </p> <p><a title="کوه های خلج مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF"><img src="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/images/khalaj2.jpg" alt="کوه های خلج مشهد" /></a></p> <hr /> <h3><span><a title="دهکده ییلاقی شاندیز مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">دهکده ییلاقی شاندیز مشهد</a></span></h3> <p><span>یکی دیگر از اماکن دیدنی مشهد، منطقه ییلاقی پدیده شاندیز است.<a title="بلیط کیش تابستان 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">بلیط کیش تابستان 97</a> شاندیز با آب و<a title="بلیط مشهد بهار 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">بلیط مشهد بهار 97</a> هوای خوشی که دارد، در ۳۸ کیلومتری غرب مشهد واقع شده. این منطقه ترکیبی است از رودخانه های متنوع، دره ها و درختان بلند چنار، سپیدار و ارغوان و صدای خوش پرندگانی مثل هد هد. این منظره را که به تابلوی نقاشی می‌ماند، باغ های انبوده و حیواناتی مثل گراز و گرگ تکمیل می‌کنند. شاندیز منطقه ای تفریحی است که فروشگاه های صنایع دستی و رستوران بزرگی به نام پدیده شاندیز ن<a title="بلیط مشهد فروردین 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">بلیط مشهد فروردین 97</a>یز دارد که یکی از پیشنهادات<a title="بلیط کیش اردیبهشت 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">بلیط کیش اردیبهشت 97</a> همیشگی در سفر به <a title="تور مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/">تور مشهد</a> است. مهمترین محصول تولیدی باغی در این شهر گیلاس است. سوغات مهم این شهر، صنایع دستی و به ویژه پوستین‌دوزی است. غذای معروف شاندیز، شیشلیک شاندیز است که از شش تکه گوشت گوسفند با روش پخت مخصوص تهیه می‌شود و شهرت جهانی داشته و در بسیاری نقاط ایران<a title="بلیط مشهد خرداد 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">بلیط مشهد خرداد 97</a> و جهان رستورانهایی با نام این شهر زیبا وجود دارد که به عرضه غذای لذیذ شیشلیک شاندیز می‌پردازند.اکنون هشتلیک نیز به آن افزوده گردیده‌است.</span></p> <p> </p> <p><a title="دهکده ییلاقی شاندیز مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF"><img src="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/images/dehkade1.jpg" alt="دهکده ییلاقی شاندیز مشهد" /></a></p> <hr /> <h3><span><a title="روستای جاغرق مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">روستای جاغرق مشهد</a></span></h3> <p><span>یکی از بهترین تفریحات مشهد گردشگاه جاغرق مشهد است . در واقع جاغرق<a title="بلیط مشهد بهار 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">بلیط مشهد بهار 97</a> روستایی ییلاقی در ۲۱ کیلومتری شمال غربی مشهد است. این روستا در ۷ کیلومتری<a title="بلیط کیش تابستان 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">بلیط کیش تابستان 97</a> جنوب غربی طرقبه واقع شده است.گردشگاه جاغرق مشهد دارای آب و هوایی کوهستانی است و دارای باغ‌های میوه و دره‌های سرسبز و پرآب می‌باشد. در این منطقه اقامت‌گاه‌ها و رستوران‌هایی برای گردشگران <a title="تور مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/">تور مشهد</a> ایجاد شده است. بنا به قولی قدمت روستای جاغرق مشهد به پیش از اسلام می‌رسد. آب و<a title="بلیط مشهد فروردین 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">بلیط مشهد فروردین 97</a> هوای آن معتدل کوهستانی است که وجود باغات میوه و ارتفاعات و دره‌های پوشیده از گیاه و چشم‌اندازهای زیبا و جذابیت خاصی به این دره ییلاقی بخشیده است.گردشگاه جاغرق مشهد علاوه بر رودخانه فصلی دارای چندین رشته قنات و یک چشمه و<a title="بلیط مشهد خرداد 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">بلیط مشهد خرداد 97</a> آبشارهای متعدد است که در حاشیه آن رستوران‌هایی برای استراحت <a title="بلیط کیش اردیبهشت 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">بلیط کیش اردیبهشت 97</a>گردشگران ایجاد شده است. ارتفاع این منطقه از سطح دریا ۱۵۰۰ متر می‌باشد و بلندی‌های آن مناسب صعود برای تیم‌های کوهنوردی است.</span></p> <p> </p> <p><a title="روستای جاغرق مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF"><img src="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/images/rj2.jpg" alt="روستای جاغرق مشهد" /></a></p>


ارسال شده در تاریخ : 16 ارديبهشت 1397 - 15:12 توسط : tooremashhad
آخرین مطالب :
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397

مطالب تصادفی :
هتل دی لیلا پالاس کمپینسکی دهلی نو 16 ارديبهشت 1397
مراکز خرید معروف کیش 16 ارديبهشت 1397
هتل آنی پلازا ایروان ارمنستان 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
مراکز خرید اصفهان 16 ارديبهشت 1397
هتل هرا مونتاگنا استانبول 16 ارديبهشت 1397
هتل مامایسون پاکروفکا مسکو روسیه 16 ارديبهشت 1397
هتل سلطان هان استانبول 16 ارديبهشت 1397
هتل های دبی 16 ارديبهشت 1397
مرکز خرید اوروپتسکی مسکو روسیه 16 ارديبهشت 1397
هتل فانوس کیش 16 ارديبهشت 1397
هتل پاسارگاد مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های تازه کیش 16 ارديبهشت 1397
هتل کالیون استانبول 16 ارديبهشت 1397
هتل سوماهان آن د واتر استانبول 16 ارديبهشت 1397